Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černé, čokoládové a skořicové zbarvení - lokus B

20. 7. 2009

Černé, čokoládové a skořicové zbarvení - lokus B

 

   Lokus B ovlivňuje  černé zbarvení a zbarvení od černé barvy odvozená. Na tomto lokusu byly popsány alely pro černou (B),  čokoládovou (b) a skořicovou barvu

 (b). Čokoládová a skořicová nejsou uznány u tzv. přírodních plemen, neboť se v populaci divoce žijících koček nevyskytují, vznikly mutací původního genu B pro černé zbarvení a byly následně upevněny šlechtitelskou činností člověka. V odborné literatuře je tento gen nazýván TYRP1 – s tyrosinázou související protein a ovlinňuje eumelanin, jeden ze dvou druhů pigmentů, které se u koček (a nejenom u nich) vyskytují..

 

Čokoládové  a skořicové zbarvení bylo poprvé zkoumáno již v roce 1931 (Bambed a Herdman) a recesivní model dědičnosti čokoládového a skořicového zbarvení byl prokázán v roce 1958 kontrolním pářením (Ullmann, Hargreaves).

 

  Teprve v relativně nedávné době byla zjištěna biochemická podstata  některých zbarvení včetně čokoládové a skořicové.

 

 Zatímco u alely b objevili vědci*  2 různé polymorfismy, které ovlivňují protein natolik že při konfiguraci bb v genotypu jedince dochází ke vzniku čokoládového zbarvení, u alely bl dochází k nesmyslné mutaci mající za následek předčasné ukončení tvorby proteinu. Tento protein je poté funkční pouze v omezené míře. Tak vzniká skořicové zbarvení.

 

I když jsou na tomto lokusu umístěny tři alely, ze základní informace z genetiky víme, že  kočka může nést pouze dvě z nich- jednu zdědí od matky a druhou od otce.

 

   Aleley genu B jsou sestupně dominantní: tedy B je dominantní nad geny b a bl, b je dominantní nad bl.   Jinými slovy, abychom získali kočku s čokoládovým zbarvením, musíme spolu pářit rodiče, kteří oba nesou alepoň jednu alelu b – výsledný jedinec pak může mít genotyp bb a je čokoládový.

 

 

Genotypy na lokusu B

BB      černá

Bb       černá, heterozygotní pro čokoládovou

Bbl       černá, heterozygotní pro skořicovou

bb        čokoládová

bbl          čokoládová, heterozygotní pro skořicovou

blbl      skořicová

 

 

   Chceme-li zjistit možnosti genotypu u mláďat z určitého křížení, musíme vytvořit tzv. diagram křížení. Máme-li otce s genotypem BB a matku s genotypem Bb, potomstvo tohoto páru může být :

 

matka                       otec

B

B

B

BB

BB

b

Bb

Bb

 

2 černá koťata, homozygotní, 2 černá koťata, heterozygotní pro čokoládovou barvu.

 

 

 

Použitá literatura:

 

Dědičnost barvy srsti u koček – Kuhlmeyová B., Naše kočky 2/98

 

* Tyrosinase and Tyrosinase Related Protein

Alleles Specify Domestic Cat Coat Color Phenotypes of the albino and brown loci -

Schmidt-Küntzel, A.,. Eizirik, E.,  O´Brien S., J.,  and Menotti-Raymond. M.

Journal of Heredity 2005,96(4):289-301, April 27, 2005