Jdi na obsah Jdi na menu
 


Progresivní atrofie sítnice u siamských a jim příbuzných koček

1. 5. 2010

Progresivní atrofie sítnice u siamských a jim příbuzných koček

 

 

   Progresivní atrofie sítnice (PRA) je onemocnění, které vede k oslepnutí postiženého jedince. Doba, kdy dojde k oslepnutí je závislá na druhu dědičnosti.

   Tato choroba  byla popsána v recesivní i dominantní formě u habešských a somálských koček a u koček perských (recesivní model dědičnosti). U lidí existuje více jak 25 různých forem tohoto dědičného onemocnění. PRA u koček slouží jako zvířecí model pro výzkum PRA u lidí.

    Mutace zodpovědná za recesivní formu PRA byla detekována v genu CEP290 a byla objevena v roce 2007 pracovní skupinou profesorky Kristiny Narfstömové z University of Misouri-Columbia, USA u habešských a somálských koček. Profesorka Narströmová se věnuje PRA u habeškých a somálských koček ve Švédsku, odkud pochází, již více jak 25 let. Soustředěným úsilím chovatelů a veterinárních lékařů se podařilo snížit výskyt onemocnění PRA v populaci habeškých a somálských koček ve Švédsku z původních 45 % na 4%.

   Mutace v genu CEP290, která se dědí autosomálně recesivně (rdAc), byla nalezena i u dalších plemen. Výzkum byl prováděn u 41 plemen, tj. 846 jedinců se zaměřením na  stanovení výskytu alely, její frekvenci a zjištění klinických důsledků genu rdAc u těchto plemen. Bylo zjištěno, že tato mutace se vyskytuje celosvětově a to ne jen pouze u ušlechtilých koček, ale též u koček domácích. Největší frekvence mutované alely byla zaznamenána u populace severomerických a evropských  siamských koček a jejich příbuzných (javánské, balinéské, orientální). Klinické příznaky jsou podobné příznakům popsaným u habešských koček. Alelová frekvence může u výstavních siamských koček dosáhnout 27 až 36 %, což znamená, že 7 – 13% koček z této populace může být postiženo PRA.

Německá laboratoř Laboklin nabízí genetický test pro tuto mutaci též pro siamské kočky a kočky jim příbuzné metodou profesorky K. Narnströmové.

 

Použitá literatura :

Globe- Newsletter of the International Society of Veterinary Opthalmology, 2009

Laboklin- The Newsletter 1/10